Open Journal Systems


Page Header Logo

Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan

Jurnal aplikasi pelayaran dan kepelabuhanan merupakan jurnal ilmiah untuk penelitian di bidang Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

View Journal | Current Issue | Register